fysisk træning

Vi fortsætter med den gratis fysiske træning for alle uanset alder og niveau, hvis antal tilmeldte tillader det. Skynd jer derfor ind og meld jer til på Doodle, i har alle fået det på mail i nyhedsbrevet.

 

Det er vigtigt at supplere badminton med fysisk træning for at styrke alle muskler og forebygge skader, så vi opfordrer jer kraftigt til, at melde jer til. 

Den fysiske træning ligger torsdag fra 17-18 i opvarmningsrummet i hal 2.